Definities

Wanneer u het juiste motion systeem wilt selecteren, zijn veel parameters belangrijk. De correcte interpretatie van termen is hierbij zeer belangrijk. Hieronder een lijst van veelgebruikte definities.

Nauwkeurigheid: dit is de maximale afwijking tussen de uiteindelijk bereikte positie en de gevraagde positie over de volledige slaglengte.

Horizontale Run-Out: dit is bij de lineaire sledes van Zaber de maximale horizontale afwijking loodrecht op de bewegingsrichting, over de volledige slag van de slede.

Resolutie: dit is de kleinst meetbare beweging van de actuator of slede.  Bij de piezo systemen wordt deze niet bepaald door het piezo-element maar door de ruis op het aanstuursignaal, drift en andere mechanische factoren. Bij de stappenmotor systemen wordt de resolutie hoofdzakelijk bepaald door de kleinste stapgrootte van de stappenmotor en de overbrenging naar de wormschroef.

Drift: bij de piezo-systemen is de drift de verplaatsing tijdens de stabilisering over tijd. Een verandering van de aangelegde spanning geeft een instantane aktie plus een veel kleinere drift over tijd. Drift kan voorkomen worden met een closed-loop sensor systeem zoals de rek- of capacitieve sensoren.

Hysterese: dit is het verschil in uiteindelijk bereikte positie, bewogen vanaf de voorwaartse of tegenover gestelde richting.

Herhaalnauwkeurigheid: dat is de variatie in eindpositie die optreedt bij het herhaaldelijk aansturen naar steeds dezelfde positie en steeds vanuit dezelfde richting. Hierin zit dus geen drift noch hysterese.

Niet-lineariteit: dit is de relatie tussen de werkelijke positie en de gevraagde positie in de richting van de beweging. Bij de piezo systemen is deze te calibreren als een hogere-orde polynoom in de controllers zelf. Bij de stappenmotor systemen is deze fout niet rechtstreeks in de controller te programmeren, maar het is wel degelijk structureel gedrag dat door de gebruiker zelf naar wens is te calibreren.

Stijfheid: bij de piezo-systemen is de stijfheid de veerconstante. Die is van belang voor de resonantie frequentie en de gegenereerde krachten.

Belasting: bij de stappenmotor producten is dat de massa van het voorwerp dat loodrecht op de geleiding drukt.

Kracht: bij de stappenmotor producten is dat de kracht die de motor in voorwaarts drukkende beweging kan uitoefenen.

Meer definities

Meer definities en termen met betrekking tot Motion Control kunt u vinden bij: